ZIŅAS
Mai
14
Ko darīt ar atrastu dokumentu, numura zīmi?


Ja atrasta transportlīdzekļa numura zīme, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, vadītāja apliecība vai cits CSDD izsniegts dokuments, lūdzam atradējam to nogādāt jebkurā CSDD nodaļā. CSDD darbinieki informēs personu, kurai attiecīgais dokuments vai numura zīme pieder, un persona varēs saņemt zudušo mantu CSDD.

CSDD nesniedz atrastās lietas īpašnieka kontaktinformāciju, kā arī nesniedz īpašniekam informāciju par atradēja kontaktinformāciju.


www.csdd.lv

www.rstyle.lv