ZIŅAS
Jan
07
Laužam mītus jeb autoskolu reklāmas triki
Presē, internetā, no draugiem, runājot par to vai citu autoskolu, var dzirdēt dažas brīnumu lietas, kas nav nekas vairāk par reklāmas triku. Piemēram: "ekspreskurss", "individuāla līguma slēgšana", "teorija, kas maksā tikai...!". Aicinam būt uzmanīgiem un akli neuzķerties uz skaistām frāzēm!

Lemjot par to, kurā autoskolā pieteikties, topošais autovadītājs apsver dažādus kritērijus - cenu, reputāciju, atrašanās vietu u.c. Labprāt tiek uzklausītas draugu atsauksmes. Nereti informācijas nesējos vas izlasīt dažādas autoskolu reklāmas ar tik vilinošiem saukļiem un intriģējošiem piedāvājumiem, kas nepārprotami pievērš uzmanību konkrētajai autoskolai un potenciālajam klientam atstāj zināmu iespaidu.

Autoskola "Formula" savā darbības laikā apkopojusi izplatītākos mītus ar mērķi izskaidrot, ka nekas vairāk par reklāmas triku jūsu pievilināšanai tas nekalpo, vēl jo vairāk - "ekstra pakalpojums" ir obligāta likuma prasība!

Autoskolas darbību konkrēti nosaka likumdošana, un variēt ar savu pakalpojumu sniegšanu autoskola var ļoti ierobežoti. Katras autoskolas darbību kontrolē CSDD.

Triks Nr. 1: "Ekspresskurss jeb ātrais kurss". Izklausās vilinoši, jo kurš gan negribētu pēc iespējas ātrāk saņemt vadītāja apliecību un piepildīt savu sapni - braukt ar auto..?
Taču patiesība ir tāda, ka kursu ilgumu autoskolā nosaka MK noteikumi, un par tajos noteikto termiņu tie īsāki būt nemaz nevar. MK noteikumi konkrēti paredz 7 nedēļu apmācību vakaros organizētām grupām un 5 nedēļu apmācību dienas grupām. Īsāku apmācību par 5 nedēļām (B kategorijai) noteikt nav iespējams. Pieļauju, kas visas autoskolas klientu ērtības labad organizē apmācību gan dienas, gan vakara grupās...Kas tad ir šis intriģējošais "ātrais kurss"?

Triks Nr. 2 "Individuāls līgums ar katru no jums!" Uzraksts trekniem burtiem, kas rada iespaidu par autoskolas godīgumu un uzticamību. Tomēr, neskatiet vīru no cepures un autoskolu no uzrakstītā, jo slēgt rakstisku līgumu ir obligāta norma, atrunāta MK noteikumos:

"Apmācību veic, pamatojoties uz rakstisku līgumu, kurš noslēgts starp apmācāmo personu un mācību
iestādi un kurā tiek atspoguļoti būtiskākie apmācības nosacījumi (piemēram, mācību iestādes un apmācāmās personas tiesības un pienākumi, samaksas kārtība, reģistrācijas kārtība mācību grupā, nodarbību biežums, teorētisko priekšmetu un braukšanas apmācības kārtība, apmācāmās personas atskaitīšanas kārtība no mācību grupas"


Nenoliedzami, izmantot reklāmu savā komercdarbībā ir tikai apsveicami, tomēr tai nevajadzētu būt maldinošai. Kā jau tika minēts, apmācības procesu nosaka MK noteikumi un daudzi citi normatīvie akti, tās darbību kontrolē CSDD, taču maksu par pakalpojumiem autoskola nosaka pēc saviem ieskatiem.

Triks Nr.3 Šobrīd daudzkārt var lasīt un dzirdēt tik sensacionālus paziņojumus kā "pie mums teorija tikai...!" vai vispār - bezmaksas.. Bezgala vilinoši, jo naudas līdzekļi šobrīd ir visai sāpīgs jautājums mūsu krīzes skartajā Latvijā.
Konkrētajā gadījumā potenciālajam autoskolas klientam vajadzētu noprecizēt, vai norādītā summa ir jau ar PVN, vai "teorija" attiecas tikai uz pašām teorijas lekcijām vai arī uz dokumentu noformēšanu un skolas teorētisko eksāmenu. Jo triks slēpjas apstāklī, ka neviens uzņēmums nestrādā ar mērķi bankrotēt, un, lai segtu izdevumus un strādātu ar peļņu, ieņēmumi tiks kompensēti savādākā veidā, tikai jums tas jau būs nepatīkams pārsteigums un neparedzēti izdevumi.

Secinājumi un ieteikumi:

Tā kā daudzas autoskolas mēģina pievilināt kursantus, reklamējot darbības, kas ir obligāti pildāmas visām autoskolām bez izņēmuma, esiet uzmanīgi un labāk pārbaudiet autoskolu pēc citiem kritērijiem:

- autoskolas profesionalitāti jāvērtē pēc gala rezultāta jeb sekmības procenta CSDD. Personu skaits, kas ar pirmo reizi nokārto pārbaudījumus CSDD ir autoskolas labākā reklāma.
- jāieklausās draugu un paziņu atsauksmēs par konkrēto autoskolu.
- jāizvērtē, cik konkrēti un atklāti autoskola atklāj informāciju par apmācības procesu un par apmaksu, lai tajā turpmāk nebūtu nekādu "zemūdens akmeņu" un jūs nejustos apkrāpti.
-

Veiksmi izvēlē!

www.rstyle.lv